DCD, DYSPRAKSJA czyli…

DCD, DYSPRAKSJA czyli…

Wszyscy znamy dzieci, które co chwilę się wywracają, nawet na równym chodniku, wchodzą w różne przedmioty, rozlewają napoje przy nalewaniu, mają trudności z łapaniem i rzucaniem piłki czy trudno opanować im jazdę na rowerze....