Znajdź chwilę, aby zadbać o swoją postawę z ARUNDO

Agnieszka Gołąb

doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

magister fizjoterapii

Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów ciągle rozwijam i poszerzam uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, dostosowując działania terapeutyczne do aktualnych potrzeb. Chcę, żeby moje doświadczenie i empatia pomagały w zrozumieniu potrzeb ruchowych Twojego ciała i wspomagały Cię w powrocie do równowagi, dlatego stworzyłam Studio Postawy ARUNDO.

Wykształcenie

 • absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
  (Ocena efektów zastosowania wybranych ćwiczeń stóp i stawów skokowych u kobiet w starszym wieku)
 • absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (magister)
 • absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (licencjat)

Kursy

 • kurs z zakresu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej (Polskie Towarzystwo Limfologiczne, Chorzów)
 • kurs PNF Podstawowy
 • kurs PNF Rozwijający
 • kurs podstawowy CRAFTA (Cranial Facial Therapy Academy – Akademia Terapii Czaszkowo Twarzowej)
 • Neuroseminars (moduły I-IV)
 • Kinesiology Taping
 • kurs naukowo-szkoleniowy „Diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i dysfunkcją narządu żucia w ujęciu holistycznym”
 • kurs „Rozwiązywanie problemów klinicznych w dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych – kurs zaawansowany”
 • kurs „Diagnostyka komputerowa stóp i projektowanie wkładek indywidualnych”
 • warsztaty „Innowacyjne metody ortezowania i szynowania z tworzyw termoplastycznych Orfit®”

Doświadczenie zawodowe

 • od grudnia 2020 Arundo Studio Postawy, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna
 • 2022-2024 SANA-MED, Kraków
 • 2015-2020 TCR Habilitas, Kraków
 • praktyki w szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych na terenie Krakowa
 • prowadzenie zajęć z gimnastyki dla seniorów

Dodatkowa działalność

 • wolontariusz na obozach letnich fundacji Bátor Tábor (fizjoterapeuta, tłumacz)

Publikacje

 • Agnieszka Gołąb, Describing center of pressure movement in stabilometry by ellipse area approximation, Physiological Reports, 10 (2022), e15390.
 • Agnieszka Gołąb, Muscle functional MRI – can it be useful for physiotherapy? The example of craniocervical region, Acta Physica Polonica B, 48 (2017), 1731-6.
 • Agnieszka Gołąb, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Marek Gołąb, Comparative studies of physical properties of kinesiotapes, Bio-Medical Materials and Engineering, 28 (2017), 457-462.
 • Agnieszka Gołąb, Sebastian Nowak, Elżbieta Szczygieł, Ocena wydolności czynnościowej stóp u chorych z płaskostopiem leczonych z wykorzystaniem własnego programu ćwiczeń – doniesienie wstępne [Assessment of foot function in patients with pes planus deformity treated with the authors’ own exercise programme – a preliminary report], Postępy Rehabilitacji (2017), 39 – 52.
 • Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Barbara Czerwińska-Niezabitowska, Agnieszka Gołąb, Diagnostyka i rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w boreliozowym zapaleniu stawów [Diagnostics and rehabilitation of temporomandibular joints in Lyme arthritis], Ortodoncja w praktyce, 1 (2017), 45-63.

Znajomość języków obcych

 • angielski
 • niemiecki (podstawowy)